ZATRUDNIMY KSIĘGOWĄ ZE ZNAJOMOŚCI KSIĄG RACHUNKOWYCH

Obowiązki dotyczące JPK VAT
31 października 2017

ZATRUDNIMY KSIĘGOWĄ ZE ZNAJOMOŚCI KSIĄG RACHUNKOWYCH

Zatrudnimy księgową ze znajomością ustawy o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wynagrodzenie ustalamy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu.