Nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

Zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej
20 sierpnia 2017
Oceń swój urząd skarbowy
12 września 2017

Nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

  • 1 października 2017 r. zacznie działać nowa agencja rządowa Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
  • Stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora NAWA będą zwolnione od podatku.

Od 1 października rozpocznie działalność Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Nowa agencja rządowa ma na celu zwiększenie obecności nauki polskiej w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez bardziej aktywną wymianę studentów, doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych, zachęcenie zagranicznych naukowców do pracy w polskich ośrodkach naukowych a młodych ludzi do studiowania w Polsce. Jednym z zadań agencji będzie także propagowanie języka polskiego za granicą.

Pełną ofertę programową NAWA przedstawi w 2018 r. Wówczas rozpocznie się również rekrutacja do programów.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. poz. 1530) modyfikuje m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych – wprowadzone zostało nowe zwolnienie od podatku (dodano pkt 39a. do art. 21 ust. 1 ustawy zawierającego katalog zwolnień). Uchylone zostały jednocześnie dotychczasowe przepisy stanowiące podstawę zwolnienia od podatku świadczeń (związanych z kształceniem na zagranicznych uczelniach) przeznaczonych na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń.

źródło: http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/nowe-zwolnienie-od-podatku-dochodowego-od-osob-fizycznych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkrajowa-administracja-skarbowa%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_