Księgowość - rozliczenia

Księgowość i rozliczenia podatkowe podmiotów są nierozerwalnie związane z doradztwem podatkowym. Nasza Biuro Rachunkowe „MaDar” w Miechowie oferuje kompleksową obsługę firm w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczania się z Urzędami Skarbowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
W ramach oferowanych przez nas usług księgowych mieści się m.in. stałe i okresowe prowadzenie:

 • zakładanie ksiąg rachunkowych,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • zakładanie i aktualizację ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych (PIT, CIT),
 • sporządzanie informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,
 • reprezentowanie klientów w kontaktach z US i ZUS.
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz zeznań podatkowych,
 • sporządzanie informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego,
 • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania dochodów,
 • reprezentowanie klientów w kontaktach z US i ZUS.
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie wykazu środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz zeznań podatkowych,
 • sporządzanie informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania przychodów/dochodów,
 • reprezentowanie klientów w kontaktach z US i ZUS.
 • prowadzenie ewidencji zakupów towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7 lub VAT-7K, VAT-UE),
 • sporządzanie sprawozdań INTRASTAT.
 • zakładanie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • weryfikacja zapisów w ewidencji środków trwałych ze stanem faktycznym.
 • zakładanie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • weryfikacja zapisów w ewidencji wyposażenia ze stanem faktycznym.

Sporządzamy deklaracje i zeznania podatkowe dla firm i osób prywatnych.

Jeżeli Państwo chcą uzyskać dodatkowe informacje prosimy  z nami o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego.

Nasze usługi:

 • Księgowość

 • Kadry, Płace, ZUS

 • Pozostałe Usługi