Kadry, Płace, ZUS

Księgowość jest nierozerwalnie związana z obsługą kadrowo-płacową firmy, dlatego nasza Biuro Rachunkowe oferuje kompleksową obsługę w tym zakresie.

Oferta „MaDar” skierowana jest przede wszystkim do firm, którzy mają świadomość, że obsługa kadr i płac musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem wymaganych terminów oraz należytą starannością, a jednocześnie chcą obniżyć koszty związane z wypełnieniem tych obowiązków.

W ramach obsługi płacowo-kadrowej mieszczą się m.in.:

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie umów zleceń i o dzieło,
 • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnionych osób,
 • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40),
 • prowadzenie kart przychodów pracowników,
 • zakładanie akt osobowych,
 • przygotowywanie umów o pracę oraz aneksów,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • ustalanie uprawnień urlopowych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • wspieranie w trakcie kontroli prowadzonych przez ZUS oraz PIP.

W celu zminimalizowania formalności, wymiana informacji pomiędzy ZUS, a naszym biurem odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą programu Płatnik.

Prowadzenie rozliczeń z ZUS obejmuje:

 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców,
 • prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • wsparcie podczas kontroli ZUS.

Jeżeli Państwo chcą uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt z nami telefoniczny, mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego.

Nasze usługi:

 • Księgowość

 • Kadry, Płace, ZUS

 • Pozostałe Usługi